Vart är vi på väg?

Var står vi och vad vill vi? Varför gör vi det vi gör och vart är vi på väg som församling? Det är viktiga frågor som styrelsen i Andreaskyrkan arbetar med. Under hösten 2013 har styrelsen lagt in några extra tillfällen för att arbeta djupare med hur vi ska förverkliga vår vision:

Vi vill växa – i tron på Jesus Kristus och som gemenskap.

Vi vill synas – en kreativ och omsorgsfull kyrka mitt i Stockholm.

Ett gediget visionsarbete gjordes 2008, allt behöver inte göras om men en hel del behöver aktualiseras.

IMG 20130928 112512 smallVi träffas en söndagseftermiddag i november. Det har varit miniretreat och Taizemässa i kyrkan. Och vi har sjungit: ”Där barmhärtighet och kärlek bor där är också Gud”
Det är viktigt att få formulera nya mål, att utmana sig i att tänka strategier och aktiviteter och samtidigt slå vakt om vilan, stillheten och möjligheten att bara vara.

Vi börjar samlingen med ett samtal om vilka frågor styrelsen står mitt i, om varför just de valt att vara med i styrelsen och om önskan att hitta dialog med många i församlingen. Det handlar om allt från nya möbler till budget och verksamhetsplaner, från de små samtalsgrupperna till vår delaktighet i större sammanhang.

Att våga ta i saker och samtidigt hitta långsiktig uthållighet. 
Ingrid berättar att en viktig och stor del i styrelsens arbete är budget- och verksamhetsplanering inför 2014.
-Vi har bett alla våra utskott komma med äskanden och verksamhetsplaner redan i november eftersom styrelsen har ett uppdrag från årsmötet att presentera en budget i balans. Ett underskott på ca 500 000 kronor ska bort.

Det innebär, säger Conny, som är ordförande i styrelsen, att vi måste våga ta i saker nu!
-Samtidigt behöver vi skapa långsiktig uthållighet. Det finns många idéer om vad vi kan göra men vi behöver en ekonomi för att få det att fungera. Vi måste reflektera över hur vi aktiverar hela församlingen inför årsmötet och hur vi får engagemanget att leva över tid.

Detta är något som hela styrelsen framhåller, kontakten med församlingen.
-Det är viktigt att människor i församlingen känner att de kan komma i kontakt med oss, säger Maria. Ja, instämmer Åsa med eftertryck, vi vill uppmuntra många att tycka och tänka.

IMG 20130928 114927 smallSamverkan och samarbete 

Gunborg framhåller att det också är viktigt att se att det händer mycket i församlingen.
- Jag tycker att det är en bra sammanhållning. Vi har flera nystartade grupper, en samtalsgrupp för äldre, en kulturgrupp som gör saker tillsammans.

På fixardagen som styrelsen bjöd in till tillsammans med fastighetsutskottet träffades 30 personer i olika åldrar. Tillsammans genomfördes 50 arbetstimmar! Det var en glädje i att lära känna varann. Ibland är det lättare när vi gör saker samtidigt, som att tvätta leksakerna i kulan och spika tassar på stolarna i kyrksalen.

Samarbetet med Ny gemenskap lyfts fram. Påsk i gemenskap där vi var 500 gäster och volontärer i vår kyrka på långfredagen och påskafton och en lunch med 180 gäster en lördag i september. Ja, säger Conny, det är viktigt att se möjligheter till samverkan och samarbete. Gunnel lyfter fram vikten av Equmeniakyrkans gemenskap. Och Niclas berättar om att styrelsen har besökt Ekumeniska centret i Alvik där Ekumeniakyrkan har sitt kansli för ett samtal med Inga Johansson som är samordnare för kyrka-samhälle.

Varför är ni med i styrelsen?

-Det är spännande att få vara med i processen för framtiden, svarar Krister. Conny säger att det är en möjlighet att lära känna verksamheten på fler plan än som vanlig medlem. Åsa ser det som ett sätt att ge tillbaka vad hon själv fått under åren som medlem. De andra instämmer och lägger till att det är kul, att det är ett sätt att lära känna varandra och att det är så mycket mer än bara föreningstekniska frågor. Det handlar om att dela tron på Gud och bära hopp till andra och varandra.

IMG 1311 small

Katarina Alexandersson