På scoutläger

Mer än 3 000 scouter var samlade till riksscoutlägret Trampolin 1-9 augusti strax norr om Vårgårda i Västergötland. Några av dessa scouter samt dessutom självaste lägerchefen kom från Andreaskyrkan. Lyssna till deras intryck:

 

Felix Cleve, 12 årIMG 1128 small

Vad har varit roligast med lägret?

Spelet Jeriko som vi deltog i flera gånger. Kul att vinna!

Vad har varit mysigast?
Sovsäcken.

Vad har varit svårast?
Att samla poäng på dagaktiviterna.

Varför åker man på läger? På vilket sätt skulle du vilja rekommendera andra?
Det regnar vid varje scoutläger, men man behöver få en utmaning. Att utmana sig själv och ha kul.

Vad har Jesus med scouting att göra?
Jag vet inte hur han har blivit inblandad.

 

IMG 1124 smallAqvelina Jacobsson, 14 år.

Vad har varit roligast med lägret?
Spelet Jeriko. Kul att jaga folk.

Vad har varit mysigast?
Kvällarna i tältet med sagoläsning.

Vad har varit svårast?
Ingenting har varit extrasvårt!

Varför åker man på läger? På vilket sätt skulle du vilja rekommendera andra?
Man får träffa nya vänner och utmana sig själv.

Vad har Jesus med scouting att göra?
Ingenting som jag tänker på. Det brukar vara så.

 

 

Torbjörn Jacobsson, IMG 1136 smalllägerchef för scoutlägret Trampolin.

Vad har varit roligast med lägret?
Att det blev så bra som jag drömt om och planerat för.
Att det fick bli en plats där man fick uttrycka sin tro på många olika sätt.

Vad har varit mysigast?
Att sitta i ledarcaféet Stilla på kvällarna med min fru Ulrika och umgås med nya vänner.

Vad har varit svårast?
Att gå från en punkt till en annan utan att stanna och prata med en massa scouter. Det tog lite lång tid ibland.

Varför åker man på läger? På vilket sätt skulle du vilja rekommendera andra?
Jag åker på läger därför att det händer så mycket när man umgås med andra dygnet runt i många dagar. Efter några dagar hamnar jag ofta i något som kan kallas ”lägerlunken”. Det innebär att man släppt det mesta som händer utanför lägret och man är här och nu.

Vad har Jesus med scouting att göra?
För mig är scouting ett sätt att uttrycka min tro. Det budskap Jesus ville lära oss hänger så bra ihop med vad scouting står för så de tillsammans ger mycket till mig. Vi som är tillsammans på lägret utvecklas ihop och får också på olika sätt uttrycka vår tro tillsammans. T ex genom andakter, sång och bibelstudier. Det är ofta lättare att ge uttryck för sin tro på läger än vad det är i vardagen eftersom man är tillsammans med andra som också gör det.

Det gör att jag mycket starkt kan rekommendera andra att åka på scoutläger.

Foto och text: Göran Gustafson