Att vara eller inte vara? – på Facebook…

Vi i Kommunikationsutskottet har funderat på om vi ska använda Facebook mer i intern och extern kommunikation. Och vilka är för- och nackdelarna?

Facebook låter sig inte förklaras i ett par meningar men för er som inte använder Facebook, vilket 4 miljoner svenskar gör, så är det ett s.k. "socialt nätverk" på internet. Det innebär att personer över hela världen kan besöka en sida på internet, där man delar med sig av händelser och tankar i form av bilder, text och film. Varje användare skapar en personlig profil, delar med sig av bilder, adresser, utbildningar och intressen.

Ett socialt nätverk bygger på att man har "vänner". Du bjuder in genom att skicka vänförfrågningar. De som har valt att tacka ja, kan i sin tur kommentera eller visa med ett knapptryck att de "gillar" dina inlägg. Den som gillar eller kommenterar en annan persons inlägg sprider även detta vidare till sin vänkrets och på så vis blir ringarna på vattnet allt större. Användare kan även gå med i olika intressegrupper där information kan skickas ut och diskussioner föras.

Andreaskyrkan på Facebook

Andreaskyrkan har sedan ett par år en Facebookgrupp (länk) som än så länge inte har varit så aktiv, men det är något vi i Kommunikationsutskottet hoppas förändra... En av fördelarna med att finnas på Facebook är att det är ett snabbt sätt att nå ut till många och därigenom dra nytta av spridningseffekten. I huvudsak handlar det om inbjudan till evenemang och att väcka engagemang. Vi tänker oss att det kan vara ytterligare ett verktyg för att sprida information och inte ersätta affischering, församlingsblad, pålysningar o.s.v.

Förhoppningen är att vi genom Facebook kan nå målgrupper som vi annars inte når, men även att finnas nära till hands i människors vardag. En annan fördel är att alla som vill, har tid och lust kan bidra med information och på så sätt skapa en interaktivitet.

En nackdel är att allt som läggs upp ägs av Facebook. Vi kan inte heller ha kontroll på informationen som läggs ut eftersom användare kan göra inlägg, kommentera m.m. En annan nackdel är att det blir ytterligare arbete att lägga upp material, men detta kan ju delas upp mellan flera personer.

Det finns säkert fler nackdelar men vi tror ändå att fördelar som snabbhet och tillgänglighet, samt att följa med i dagens utveckling överväger. Men det är ju vår åsikt. Har du en annan så vill vi gärna höra den!

För att höra fler röster angående detta redan här och nu, har vi ställt en fråga till tre Facebookanvändare i församlingen.

Kommunikationsutskottet genom Lars Nyman, Jonas Bergholm, Ellinor Cleve och Folke Hylén

 


Hur tycker du att vi kan använda oss av Facebook i Andreaskyrkan?

Malin_Hallinder2_small

Malin Hållinder 

Att påannonsera kommande gudstjänst på Facebook kan vara ett bra sätt.

Också när gemensamt böneämne finns, är det bra om  jag som medlem får veta det på ett snabbare sätt.


Conny_Bjorkvall_small

Conny Björkvall

För att förstärka olika sociala gemenskaper som redan finns och kanske t o m skapa nya. Samtidigt tror jag både behovet och betydelsen av att alla kan mötas i gudstjänstgemenskapen blir större.


Emilia_Jacobsson_small

Emilia Jacobsson

Man kan göra evenemang på Facebook och bjuda in folk till olika grejer. Man kan skriva vad som händer varje dag. Eller något liknande.