Gud, gör oss djärva!

Nu är vi ett! Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistsamfundet i Sverige tog under en av försommarens vackraste dagar ett historiskt beslut om att bilda en ny gemensam kyrka.

 

- Det är som om pingsten kom en vecka för tidigt. Den heliga Anden kom och förenade oss i beslutet om att bilda en gemensam ny kyrka. Ungefär så sa missionsföreståndare Göran Zettergren under sin predikan i Immanuelskyrkan på konferenssöndagen. Och visst var det så det kändes, för oss fyra ombud från Andreaskyrkan: Karin Egerhag, Gunnel Laveson von Malmborg, Ulrica Jacobsson och mig, när konferensen på fredagseftermiddagen sa ett rungande JA till beslutet om att bilda en ny gemensam kyrka. Känslan av att vi deltog i en historisk händelse förstärktes när Göran Zettergren meddelade att han fått sms från Baptistsamfundets och Metodistkyrkans konferenser som tagit samma beslut som vi.

Visst fanns det många tankar kring skrivningarna i dokumentet Teologisk grund, alla var inte nöjda med allt. Men åsikterna fick livligt diskuteras på påverkanstorget under torsdagseftermiddagen i konferensen. Därför kunde beslutet tas i en varm och god anda i avsikt att hitta vägar framåt där vi förenas i bönen: Gud, gör oss djärva. 

HPIM4518_smal

Ledarna för de tre samfunden Göran Zettergren, Karin Wiborn och Christian Alsted samt equmenias generalsekreterare Patric Forsling bad i avslutningsgudstjänsten för den nya kyrkostyrelsen. Foto: Ingrid Lindhe

 

Beslutet bekräftades under lördagens historiska bildarmöte i Filadelfiakyrkan. Till varje ombud från de tre samfundens församlingar delades en liten spade ut. Vår spade hänger nu på anslagstavlan på vårt kyrktorg. Nu kan vi gemensamt börja bygga en ny kyrka!

HPIM4510_smal

Foto:

Katarina Alexandersson

Gemensam Framtid är arbetsnamnet på den nya kyrkan fram till nästa års konferens då också beslut om ny kyrkoledare tas. Ann-Sofie Lasell som valdes till ny ordförande får ett ansvarsfullt uppdrag att leda arbetet framåt. Ann-Sofie är född 1957 hon bor i Gävle, är socionom och arbetar sedan åtta år tillbaka som organisationskonsult i ett eget företag, med huvudsaklig inriktning på organisation och ledarskap.

I en kort intervju inför ordförandevalet svarar hon så här på några frågor kring ledarskap och vikten av mötesplatser:
- Ett gott ledarskap handlar om att lösa uppgifter och att få till ett team. Det handlar om en kommunikation som måste vara tydlig och klar för att bygga goda relationer.
- Det är oerhört viktigt för oss människor att möta varandra och Gud. Vi behöver skapa dessa mötesplatser för att vara relevant som kyrka i vår tid. Vi möter människor hela tiden, på väg till jobb, skola, framför datorn, ja överallt i vår vardag finns platser för goda möten som inte är bundna till en speciell lokal.

Ann-Sofie vill också gärna arbeta med frågor om hur kyrkan ska vara relevant för sin samtid "göra rätt saker". Det innefattar att arbeta med utvecklingsfrågor och att prioritera. Vi måste fundera på vad som är viktigt. När vi ber att Gud ska göra oss djärva handlar det inte bara om att göra nya saker utan också att våga lämna.

 

Inspirerade, glada och förväntansfulla, efter en konferens fylld av goda möten i förhandlingar och gudstjänster, tar vi fyra ombud med oss vår spade till Andreaskyrkan.

 

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar,trä. gräs eller halm.

1 Korinthierbrevet 3:10-12


Katarina Alexandersson