Små lån ger stora möjligheter

- Jag tror detta är ett av de bästa sätten för människor att resa sig ur sin fattigdom. Så säger Kristina Herngren om finansieringssystemet mikrofinans, där små lån ger stor förändring för fattiga i tredje världen. Kristina är medlem i Andreaskyrkan men också starkt engagerad i organisationen Kyrkornas U-fond, där hon även är styrelseledamot, liksom i världsvida Oikocredit med huvudkontor i Holland. Annika Magnusson mötte henne i ett angeläget samtal.

kristina_herngren

Berätta, hur fungerar mikrofinans egentligen?

- Mikrofinans är små lån och möjligheten till sparande för fattiga människor där normala banker säger nej. En viktig del av arbetet handlar om ansvar. Att fattiga människor skall inse att de själva har möjligheten att försörja sig långsiktigt, hur fattiga de än är. Det är ett seriöst åtagande och låntagaren måste arbeta hårt. Hos Jamii Bora i Kenya säger de att den lokala banken ger människor en stege, men klättra måste de göra själva.

Vart kommer pengarna ifrån till era verksamheter?

- Pengarna kommer från både organisationer och privatpersoner som vill investera sina pengar och få avkastning. Det handlar alltså inte om välgörenhet i betydelsen gåvor och bidrag. Att i stället investera och förvänta sig ränta är nödvändigt för att de små lokala bankerna ska bli långsiktigt självbärande. De fattiga har inte råd med att vi bara ger bort våra pengar.

Hur ser ditt engagemang ut?

- Jag blev tillfrågad för sju år sedan att vara med i Kyrkornas U-fonds styrelse och sedan två år sitter jag även med i Oikocredits styrelse. Min uppgift är att jobba med kommunikation och marknadsföring. Drivkraften är ett socialt engagemang, att bidra till att människor av egen kraft ska kunna få det bättre.

Vad arbetar du med till vardags?

- Den röda tråden i mitt yrkesliv är strategisk kommunikation, organisations- och affärsutveckling. Med andra ord hur vi pratar och organiserar oss för att skapa så bra affär eller resultat som möjligt.

Hur länge har du varit medlem i Andreaskyrkan?

- Jag blev medlem kring år 2000 och har varit engagerad i kören Con Spirito, kommunikationsutskottet och styrelsen. Numera gör jag små inhopp och funderar kring det innehållsliga i söndagsskolan.

Kan Andreaskyrkan göra något och vad kan vi som privatpersoner göra?

- Andreaskyrkan har placerat pengar i Kyrkornas U-fond, men det kan även vi som privatpersoner göra. Det behövs enorma mängder kapital för att de fattiga ska ha samma rätt till bank och försäkringstjänster som vi har. I mikrofinansorganisationer kan jag som privatperson veta att mina sparpengar arbetar för de fattiga och ger ränta eller utdelning till mig eller min organisation. Och jag kan få tillbaka mina pengar när jag behöver dem. Precis som hos en vanlig bank.

Annika Magnusson

 

Faktaruta:

I Sverige har kyrkorna samlat sina aktiviteter i mikrofinans under Mikrofinanshuset. Pengarna sätts in i något av Mikrofinanshusets olika bolag. Därifrån investeras de i sin tur i tex Oikocredit, som är en ekumenisk världsvid organisation som lånar ut pengar till små lokala banker eller producentkooperativ. Mikrofinanshusets vision och idé är att bygga upp lokala finansiella bank- och försäkringssystem.

För mer info: www.mikrofinans.se