En kreativ kyrka!?

"Vi vill vara en kreativ kyrka" står det i Andreaskyrkans verksamhetsplan, "en församling med en helhetssyn". Vi har därför samtalat med några representanter för skapande verksamheter, som vi nu och då möter i kyrkan, för att höra deras tankar om kreativitet.

Robert Odén

Robert Odén, journalist och doktorand i missionsvetenskap:

Vad är kreativitet för dig?

Som journalist och forskare menar jag att kreativitet och nyfikenhet är mycket viktigt. Att våga fråga på nytt, tänka om och prova nya vägar och möjligheter. Tankens förutsättningslöshet som grundhållning. För att förverkliga en sådan stämning fordras samtal som är prestigelösa och omsorgsfulla.

Är Andreaskyrkan en plats för kreativitet?

Jag tror det. Det känns som om stämningen här är öppen för olika tänkande. Här råder en fruktbar spänning mellan gammalt och ungt. På kyrkans hemsida står det: ´Vår önskan är att ge utrymme för en resonerande tro, präglad av värme och generositet.´ Det känns som om det fungerar så. Inom Svenska Missionskyrkan ges ju möjlighet att uppleva olika teologier och uttrycksformer, jämför t.ex. Uppsala Missionskyrka med Hönökonferensen. Det är viktigt med brytningen mellan (konservatism och frisinne) traditioner och nya idéer, det gör det nödvändigt att diskutera för att finna en gemensam väg.

Hur kan det bli bättre?

Med de förutsättningar som nu råder, pågår ett kreativt skapande i Andreaskyrkan.


Fredrika LinderFredrika Linder, glaskonstnär:

Vad är kreativitet för dig?

Alla människor har behov av att uttrycka sej. I mitt fall är det glas och form. Bekräftelse är inte den största drivkraften, men nog vill jag få feedback. Om jag satt på en öde ö skulle jag knappast kunna skapa på samma sätt. Jag behöver få gensvar.

Kreativitet är att se möjligheter, lösa problem. Att tänka fritt och se saker från många olika perspektiv. Man måste vara orädd, våga stå ensam och sticka ut, annars kan man inte åstadkomma något. Jag tror att i ett kreativt skapande måste det finnas ett risktagande, inte minst risken att inte bli förstådd.

Är Andreaskyrkan en kreativ miljö?

När jag kommer hit vill jag få, jag ger så mycket i min vardag att jag har behov av påfyllning. Jag är inte kreativ här. Men jag tror nog att jag kan svara ja på frågan. Kyrkan är så öppen och generös, den ger möjlighet till kreativitet.

Hur kan det bli bättre?

Det är inte så enkelt att svara på, men kyrkorna har Orden som vi människor behöver. När jag kommer hit, söker jag orden, andra kanske vill ha annat.

Folke Hylén

 

EvaEva Svedberg Engström, logoped samt sångerska och kompositör

Vad är kreativitet för dig?

För mig är kreativitet att skapa något men även att hitta en lösning på ett problem, att vara öppen för en ny tanke och handling. I mitt arbete med att skriva musik sätts ofta min kreativitet igång av något utifrån; ett ord, en handling eller en tanke. Kreativiteten är en drivkraft som får mig att vilja skapa, det ger mig styrka i livet och får mig att må bättre.

Är Andreaskyrkan en plats för kreativitet?

Jag har genom mitt låtskrivande fått utrymme att vara kreativ i kyrkan. I gudstjänsten används ofta olika uttrycksmedel och det tror jag föder kreativitet hos dem som lyssnar. Församlingen känns öppen och tolerant, alla får plats. Det tror jag gör att man inte känner sig hämmad och rädd utan ger utrymme för kreativitet.

Hur kan det bli bättre?

Jag upplever att Andreaskyrkan söker nya uttryckssätt i gudstjänsten men jag önskar att man vågar prova ännu mer och inte vara rädd för att det kan bli fel. En viktig del i församlingens arbete är att få folk att komma till kyrkan, kanske måste vi våga vara än mer nytänkande och kreativa.

Matilda Apelqvist