Handla medvetet

fairRättvisemärkt är en märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Märkningen är tänkt att hjälpa småproducent-er i utvecklingsländerna att hävda sig i den internationella konkurrensen.

För att en produkt ska kunna rättvise-märkas måste den leva upp till vissa kriterier, man kan vara säker på att alla led i produktionen får rimligt betalt för sina varor, att ingen har blivit utnyttjad och att inget barnarbete har förekommit. Arbetarna ska ha rätt till att organisera sig i fackföreningar och ett ordentligt anställningsavtal.

Rättvisemärkningen behöver inte betyda att produkten är ekologisk, fast oftast finns märkningen i kombination med KRAV-märkningen. De flesta stora matkedjor i Sverige köper inte in en rättvisemärkt produkt om den inte också är KRAV-märkt.

I Sverige kan vi idag köpa rättvisemärkt kaffe, te, kakao, choklad och bananer i många av våra vanliga matvaruaffärer. Det finns även rättvisemärkta fotbollar och kläder som produceras enligt liknande villkor som de rättvisemärkta produkterna, t. ex kläder från Dem Collective. En organisation som arbetar för ökad medvetenhet om detta är Rena Kläder.

Idag finns det inte så mycket rättvisemärkt som man skulle önska, så en sak som vi kan göra själva är att fråga efter de här varorna i våra affärer. Om efterfrågan ökar, ökar också utbudet!

Clara Larsson