Verksamhet i Jesu fotspår

Det är viktigt att en församling har ett socialt arbete. Det tycker alla vi talat med. Andreaskyrkans sociala arbete har förändrats den senaste tiden. Ett år efter att Andreaskyrkan lade ned öppet hus-verksamheten på lördagarna finns nu planer på andra former av annat socialt arbete.

 

FlyktingamnestiHur ser de nya planerna ut Katarina Alexandersson, pastor och församlingsföreståndare i Andreaskyrkan?

- I höst ska vi tillsammans med de andra kyrkorna i Söders kristna råd bjuda in Kriminellas revansch i samhället, Farsor och morsor på stan och Nattvandrarna med flera, för att fundera på hur kyrkorna på Söder kan samarbeta i sociala frågor och ungdomsfrågor.
Salemkyrkan på Folkungagatan har ett arbete som kallas Hjärtslaget, där de delar ut kaffe på Medborgarplatsen på fredagskvällar och samtalar en stund med dem som vill. Vi är välkomna i det arbetet och några från kyrkan har funnits där under våren. Om fler är intresserade är det bara att höra av sig till mig!

- Vi har också ett viktigt socialt arbete där vi samarbetar med Sociala Missionen, Individuell Människohjälp och Stadsdelsnämnden i Katarina Sofia; "Bryt ensamhetens mur", där vi organiserar frivilligbesök för äldre.

 

Varför är det viktigt att en församling har ett socialt arbete?

- Det är en av grunderna i evangeliet. När vi läser om Jesus så möter vi honom ofta i samspråk med människor som farit illa. Jesus ser människors hela livssituation och han uppmuntrar och utmanar oss att göra likadant.

- Men det är oerhört viktigt att en social verksamhet inte blir en form av välgörenhet. Det måste finnas en insikt om att vi är människor som behöver varandra för att leva, avslutar Katarina Alexandersson.
En av kyrkans Under ytan-grupper, som träffas för att samtala, funderade under en träff på vad socialt arbete kan vara.

- Det är väl att man hjälper olika människor, säger Patrick Nyholm och får medhåll av Lisa Lindström:

- Att leva som man lär, tycker hon.

David Ershammar tycker att kyrkan ska vara en öppen lokal i det samhälle man befinner sig, i Andreaskyrkans fall på Söder. Hans kristna tro måste få konsekvenser, tycker han.

- Likaväl som att ordna gudstjänster, måste man ta ansvar socialt. De har inga färdiga svar på hur det sociala arbetet skulle kunna se ut, eller vad kyrkan ska göra. De hoppas att en sådan diskussion kan uppstå i kyrkan, att man pratar om vad man skulle kunna göra.

- Kanske kan man samarbeta med andra? funderar Patrick Nyholm, Röda korset har ju läxhjälp och stöttar flyktingar till exempel, kanske kan man samarbeta med dem?

- Vi har ju också moskén här bredvid, kanske kan vi samarbeta med den församlingen på något sätt? funderar Lotta Bondeson.

Gruppen tycker att det är viktigt att alla som vill vara med och påverka kyrkans sociala arbete ska få vara det. Den vill att det startas en process och då kanske man kan bjuda in andra kyrkor och/eller organisationer.

- När man väl börjar tala om de här sakerna, märker man att det finns fler som har funderat på det, säger Lisa Lindström.

David Ershammar är en av de ansvariga för Café Andreas, som har ordnat konserter med fika vissa fredagskvällar. Där har de lyft fram rättvisefrågor, som att handla rättvisemärkta produkter där de som odlar exempelvis kaffe har bra arbetsvillkor. Det är en form av socialt arbete, tycker han.

- Det viktigaste är ju att man som enskild person tar ett ansvar för hur man agerar, tycker Magnus Widesheim.

De andra i gruppen håller med. Det sociala engagemanget får inte handla om att "tävla" mot andra kyrkor eller organisationer om vem som "gör mest". Ett socialt arbete kanske inte alltid syns utåt, men betyder mycket ändå.

Annika Dzedina

 


Vi frågade två medlemmar i församlingens styrelse om det sociala arbetet i kyrkan

Maria Edvardsson

Är det viktigt för oss som församling att driva ett socialt arbete?

- Ja, det ligger i vår kristna kallelse att inte bara vara ordets hörare utan även dess görare.

Hur skall arbetet se ut i framtiden?

- Ett nyckelord är samarbete. Samarbete med organisationer, andra kyrkor. Grunden, förutom tron på Jesus, är relationer mellan människor att skapa förtroende. - Vad gäller formen tror jag som i mycket annat att det är det enkla som många gånger är det bästa.

 

Johnny Broström

Är det viktigt för oss som församling att driva ett socialt arbete?

- Det är oerhört viktigt att kyrkan engagerar sig socialt. Vi är ju inte en isolerad företeelse utan vårt mål måste vara att möta människor, troende eller ej, för att visa var vi står.

Hur skall arbetet se ut i framtiden?

- Vi har börjat arbeta i styrelsen med frågor kring vårt sociala arbete och kommer att presentera på vilket sätt vi kan bli bättre.

 

Elisabeth Peterson