Vilken färg har ett årsmöte?

Årsmöte. Ni vet hur det är: man sätter sig långt bak i hopp om att ingen där framme ser en så att man blir vald till något. Och så får man blunda ifred. När det finns vakans på en valbar post, då gäller det att titta ner i golvet så att man inte möter någons blick. Annars åker man dit. Och så tar det alltid timmavis att klubba igenom alla beslut, trots att alla egentligen är överens...

 

Årsmöte

Årsmöte för Andreaskyrkan/Södra Missionsförsamlingen 11 mars 2006. Tråkigt eller livsviktigt?

Inte konstigt kanske att årsmöten tenderar att vara dåligt besökta. Eller finns det något man missar när man uteblir?

Till årets årsmöte i Andreaskyrkan, som ägde rum den 11 mars, infördes några nyheter: aktiviteter för de barn som var där och en ny tid - lördag förmiddag klockan 10. Helt rätt att tänka nytt, tycker jag. En av poängerna med ett årsmöte är årsberättelsen för föregående år och verksamhetsplanen för det kommande året. Årsberättelse och verksamhetsplan kan upplevas som byråkratiska och ointressanta, men i dessa två dokument döljer sig väldigt mycket.

Jag kan rekommendera en genomläsning av årsberättelsen. Jag tror de flesta blir överraskade över hur mycket verksamhet vi faktiskt har. När vi är många som hjälps åt, så händer det faktiskt en hel del. Från samtal om äldreliv till småbarnsmusik. Från uthyrning av kyrkan med alla kontakter det innebär, till relationerna med andra kyrkor på Södermalm. Under Ytan-grupper, Café Andreas med musik och samhällsengagemang av olika slag. Con Spirito, kyrkans kör, som haft konserter på olika håll, och söndagsskolan med fler och fler barn.

Och alla gudstjänster vi har, med så många olika teman och uttryck för relationen med Gud, och strävan mot honom. Och så många olika medverkande vi har som bidrar med tal, sång och musik! Sedan är det ju allt som görs i det tysta. Engagemanget i våra ansvarsgrupper med städning, kyrkkaffefixande och framförallt med att ta hand om varandra och besökarna till våra gudstjänster och andra samlingar. Dessutom församlingens alla grupper och utskott; musik, fastighet, ekonomi, kommunikation och personal. Det är lätt att glömma allt detta engagemang, ihärdighet, plikttrogenhet och (faktiskt!) arbetsglädje som ligger till grund för allt som händer och sker.

 

Inget grått dokument

Och verksamhetsplanen för nästa år, som kanske kan verka lite grå, den är ju egentligen ett uttryck för våra ambitioner och visioner för Andreaskyrkans, och Guds, roll i vårt samhälle. Det är verkligen inte ett grått dokument om man tänker så!
Det går kanske inte att komma ifrån att årsmötet har ett inslag av att vara formellt, för det är ju ändå ett antal viktiga beslut som måste fattas. Men bakgrunden till alltihop är ju egentligen mer regnbågsskiftande än grå.

Hur gick det då för mig i år, blev jag vald till något? Jo, jag blev justeringsman för årsmötets protokoll. Kanske inte den uppgift under året som får störst genomslag på vår verksamhet, men någon ska ju vara det också. Jag kommer säkert att få möjlighet att hjälpa till på många andra sätt också. Man blir lite laddad när man ser alla insatser som andra vanliga människor i Andreaskyrkan utför varje år!

Emil Åström

 

Röster från styrelsen

pontus-engstrom

Pontus Engström,
nyvald ledamot i styrelsen.

Hur känns det att bli invald i styrelsen?

- Det känns som ett stort förtroende. Det blir spännande att bli mer involverad i vad som händer i kyrkan och att lära känna folk lite bättre. Jag har mycket att lära mig.

Dina tankar om den närmaste framtiden för Andreaskyrkan? Vad är viktigt?

- Det är viktigt att jobba för att kyrkan ska vara tillgänglig för alla - barn, vuxna och de äldre. Och det ska vara trevligt att gå till kyrkan.

 

Mirjam-Palm

Mirjam Palm,
medlem i styrelsen sedan ett år.

Dina tankar om den närmaste framtiden för Andreaskyrkan? Vad är viktigt?

- Parallellt med administrativa styrelsemöten träffas ledamöterna regelbundet för att tänka kring församlingens vision och det sammanhang vi befinner oss i. Det är stimulerande möten som tillsammans med t.ex. församlingsdagar, påverkar vår inriktning för den närmsta framtiden.

Det är viktigt att det finns en öppenhet i församlingen för medlemmar att visa sitt engagemang, och att uppmuntra till att hitta sin roll, utifrån var och ens förutsättningar och behov.

 

Karolina Jeppson