Musik med ande

ElisabethMusiken i kyrkan innehåller många dimensioner. Genom musiken och sången kan vi uttrycka tro och tillbedjan men den ger oss också något mer som är svårare att sätta ord på.

Kanske kan man beskriva det som en känsla av att vara del i något större. Något utanför oss själva.

En mörk höstkväll i november träffade jag några av dem som fyller vår kyrka med toner för att prata om sången och musikens roll i vår kristna tro. Var och en av dem är engagerade i olika delar av kyrkans musikaktiviteter.

- Jag tycker väldig mycket om musik och jag tycker man kan använda den på många olika sätt. Ibland är jag med som gudstjänstledare och då händer det att jag vill säga något enbart med musik. Jag vill låta tonerna tala istället för orden, säger Elisabeth Peterson som är engagerad i arbetet med Café Andreas.

När vi träffas är det några veckor kvar till advent med all sin musik och sång. Det är en tid fylld av traditioner inte minst när det gäller gudstjänsterna i kyrkan.

psalm103Vi har alla vår egen favoritpsalm och jag för min del har svårt att tänka mig att vara utan "Bereden väg för Herran". Förnya eller hålla kvar vid traditionen - det är en fråga som inte minst blir aktuell i adventstider. Artur Halmin som är med i kören Con Spirito ser helst att man försöker blanda gammalt och nytt.

- Vi i kören står varje år inför valet om vi ska sjunga de gamla sångerna eller om vi ska försöka pröva något nytt. Personligen älskar jag Otto Olssons "Advent" men jag vill också ha nya utmaningar. I år har vi tre, fyra nya stycken som nästan ingen av oss sjungit tidigare. Det känns spännande, säger han.

Även Kenneth Peterson som spelar i brassbandet känner igen frågeställningen. - Vi upplever precis samma tankar.

Artur HalminDet är kul att spela de traditionella psalmerna men man kan ju pröva med lite nya arrangemang. På så sätt kan man kombinera förnyelse med tradition, säger han.

 

Musik och tro

Vilken roll spelar då sången och musiken i kyrkan för vår kristna tro? Finns det någon skillnad mellan den musik som vi lyssnar till utanför kyrkans väggar och den som vi delar under konserter och gudstjänster med församlingen?

- Visst är det skillnad. Jag lyssnar väldigt mycket på musik hemma men då blir det nästan aldrig psalmer eller kyrkomusik som jag väljer att spela. Musiken har en förmåga att förmedla stämningar och känslor. Viss musik blir man nästan ett med. Psalmerna i kyrkan har kanske en lite annan funktion. Den kan förmedla olika stämningar och den gör att man känner gemenskap och samhörighet med de andra i församlingen, säger Elisabeth.

Kenneth PetersonMusiken utanför kyrkans väggar kan vi inte alltid välja bort. Idag finns den på många platser i vår omgivning om vi vill eller inte. Går du in i en butik möts du av skvalande toner.

- Jag försöker undvika att exponera mig för musik som jag inte vill lyssna på. Den känns bara påträngande. Musiken härstammar från kyrkan och det är här den helt naturligt hör hemma. När vi har Taizégudstjänst använder vi sången som ett sätt att bedja, säger Artur.

 

På djupet

Namnet på Andreaskyrkans kör Con Spirito betyder "med ande" och kanske är det en av nycklarna till betydelsen av musik och sång i kyrkan. Det är något som ligger bortom det konkreta och handfasta. Något som går på djupet.

Samuel Karlsson