”Vi höjer rösten tillsammans”

Sociala Missionen är en verksamhet där huvudmannen är församlingar i Equmeniakyrkan i region Stockholm. Kontoret ligger i gårdshuset på baksidan av Andreaskyrkan och där har Erika Ershammar arbetat i sex år, just nu som jurist och verksamhetsutvecklare.

Erika Ershammar smallVad innebär ditt arbete?

- Mitt arbete som jurist innebär att jag på olika sätt ger stöd till flyktingar och asylsökande till exempel vad gäller överklagande.

- Som verksamhetsutvecklare vill jag försöka göra vårt arbete mera känt och då bland annat vår kvalificerade rådgivning. Jag vill också försöka hitta mötesplatser och samverkan där vår kompetens kan bli en större resurs för församlingarna och de människor som vi möter i våra olika verksamheter.

Vad har Sociala Missionen valt att fokusera sitt arbete på de senaste åren?

- Vid Sociala Missionens årsmöte 2020 fick vi i uppdrag att ställa om för att bli en mer tydlig resurs för församlingarna. Det är ett uppdrag vi är glada för. Vi tror till exempel på modellen att vi samarbetar med församlingar i projekt som gör mer för människor som behöver oss, och som också kan ge ekonomi in i församlingars diakonala arbete.

- Sociala Missionens kompetens ligger i att möta barnfamiljer som riskerar hemlöshet och flyktingfamiljer som splittrats på grund av flykt. Många församlingar i Stockholm kommer också i kontakt med just dessa familjer och då vill Sociala Missionen vara ett stöd. Det handlar om en ömsesidighet. Tillsammans kan vi göra mer.

Ni har under året gett ut en rapport om social dumpning kopplat till bosättningslagen samt synliggjort detta i media. Vad är bakgrunden till detta?

- Vi vill inte bara hjälpa enskilda människor utan också peka på systemfel. Ett exempel är bosättningslagen vars syfte är att asylsökande under två år skall kunna få stöd att etablera sig i det svenska samhället. Problemet är att i en del kommuner, framför allt i storstadsregionerna, är trycket på bostäder så stort att kommunerna vill frigöra hyresrätter till andra männi-skor. Då kan kommunen utsätta nyanlända för påtryckningar vilket gör att utsatta människor känner sig tvingade att flytta bort från den miljö som de rotat sig i.

- Det här innebär att barnen tvingas lämna sin skola och föräldrarna bryta upp från sammanhang och studier som blivit viktiga för att komma in i det svenska samhället. Ingen är egentligen tvingad till att flytta men det kan vara svårt att ensam ifrågasätta kommunala tjänstemän. Konsekvenserna blir att utsatta familjer flyttar till kommuner där de blir isolerade, vilket inte alls var syftet med lagen.

- Genom att lyfta fram enskilda människors berättelser hoppas vi synliggöra problemen och åstadkomma förändring. Min personliga övertygelse är att Jesus kallar oss att älska vår nästa och att vår nästa är alla människor. Därför blir denna typ av frågor viktiga för kyrkan och för oss som kallar oss kristna.

Sociala Missionens entre smallVad blir steget vidare för Sociala Missionens nya inriktning?

- Vi vill fortsätta att fördjupa samarbetet med församlingarna. Genom olika projekt vill vi möta de behov som församlingarna upplever finns. Ett exempel är när en församling arrangerar språkcafé. Då kan vi åka ut och ge rådgivning till besökarna.

- Jag upplever att vi är inne på rätt väg och att vi försöker utveckla vår verksamhet och hitta nya arbetssätt. Vi har en stabil ekonomi, men vi är naturligtvis beroende av ekonomiska bidrag och varje projekt kräver en genomtänkt ekonomisk finansiering.

Hur kan jag som privatperson stödja Sociala Missionen?

- Det går alldeles utmärkt att bli månadsgivare. Man kan också swisha en gåva. Och naturligtvis är församlingarnas bidrag viktiga för vårt arbete.

- Lika viktigt är att vi får hjälp att sprida informationen om vårt arbete. Så att fler utsatta människor hittar till oss, men också att diakoner, pastorer och volontärer som vore hjälpta av att få bolla svåra ärenden vet att de kan ringa.
- När vi höjer rösten för att åstadkomma förändring tänker vi att ni som församlingar är med oss och att vi höjer rösten tillsammans. Vi vill vara er resurs.

Göran Gustafson

Sociala Missionen 105 år

Sociala Missionen är en ideell organisation vars medlemmar är cirka 40 församlingar inom Equmeniakyrkan i region Stockholm. Organisationen är 105 år gammal och startades i samband med hungerkravallerna i Stockholm i slutet av första världskriget för att hjälpa nödlidande. Organisationen bedriver kostnadsfri rådgivning vad gäller rättigheter för flyktingar, utsatta människor och äldre. Sociala Missionen har också samarbete med församlingar i olika lokala projekt.

Under 2022 har Andreaskyrkan haft flera konkreta samarbeten med Sociala Missionen. Ett par frukostmingel omkring temat ”Att höra till”, tillsammans med höstens seminarium under temat ”Livsmod” i Andreaskyrkan. Vi finns båda också med i det gemensamma projektet ”Mötesplats Ukraina” i Söderhöjdskyrkan. Vi är glada för samarbetet och ser fram emot fortsättning och fördjupning under 2023.

Sociala Missionen försöker också bedriva påverkansarbete genom olika rapporter där utsatta människors berättelser står i fokus. Rapporterna har handlat om försörjningskrav, familjer i bostadslöshet och social dumpning där asylsökande mer eller mindre tvingas flytta. Under hösten kommer ytterligare en rapport om äldres livssituation.

Du kan stödja Sociala Missionen genom att bli månadsgivare för att bidra till det långsiktiga arbetet. Skicka ett mail för mer information: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också ge en gåva via Gåvoplusgiro: 90 09 35-8 eller Swish 123 203 17 55.