Underskatta inte doften av popcorn

”Tala film-Tala liv” är en träff som sker några gånger per termin. Här får alla intresserade möjlighet att komma till kyrkan, äta popcorn, se film och sedan samtala om den. Pastor Mats som leder kvällen och Eva som brukar vara deltagare på filmkvällarna berättar lite om hur en ”Tala film-Tala liv”-kväll ser ut.

Mats och Eva red CustomHur är upplägget under en vanlig ”Tala film-Tala liv”-kväll?

Mats beskriver kvällen: En kväll börjar klockan 18.30, men från 18 ramlar folk in och äter popcorn, dricker cider eller annan god dricka och smakar ibland på lite god choklad. Vi startar kvällen med en kort introduktion till filmen innan vi ser den. Efter filmen är det en kort paus innan vi sätter oss i en ring och samtalar om filmen. Samtalet utgår från tre frågor som alltid är desamma.

• Vilken känsla har du nu?
• Var det någon person du fastande för i filmen?
• Är det någon scen du kommer ihåg speciellt?

Vi går en runda och alla som vill får svara på frågorna. Ibland har vi en avslutande diskussion för att knyta ihop kvällen, som slutar senast 21.00.

Hur växte idén till konceptet fram?

Jag (Mats) gillar att se på film och tycker det är kul att göra det tillsammans med andra. Filmer talar till oss på olika sätt, inte minst i existentiella frågor. När man ser en film själv är det lätt att lämna filmen bakom sig när den är slut. Man får en upplevelse för egen del men kan sakna någon att dela den med. Jag försöker välja filmer som tar upp olika livsfrågor och ibland tro.

En förhoppning är att filmen ska skapa en bra mötesplats med låg tröskel för den som inte är van att vara i kyrkan att komma hit. Det är en möjlighet att göra något roligt och meningsfullt tillsammans som även kan ge ringar på vattnet och leda vidare till en djupare relation.

efter brollopet customEva, du brukar vara med som deltagare, vad lockade dig till ”Tala film-Tala liv”?

Jag ville hitta en lugn aktivitet att göra efter jobbet. Att se film lät som en rolig och avkopplande stund med möjlighet att möta andra. Alla får komma till tals och olika åldrar och erfarenheter kommer fram. De tre frågorna är jättespännande. Filmerna kan ge väldigt olika upplevelser och bjuder på allt från glädje till smärta, hopp och hopplöshet. Ibland ger filmen samma känsla, ibland känner vi helt olika saker trots att vi sett samma film. Olika delar fastnar hos olika individer. Chansen att diskutera filmen efteråt är bra. Man får input från olika håll. Popcornen i början av kvällen bidrar till att skapa en bra biostämning, det är trevligt. Ibland kommer en ny person och det känns som om de känner sig välkomna. Popcornen kan vara en inkörsport ”kom och ät popcorn, och förresten vi har en film också.” Mats är även bra på att välja filmer som griper tag i en, i hela kroppen. Jag lever mig in i filmerna och hittar alltid någon karaktär jag kan identifiera mig. Mats tillägger: ”Man ska inte underskatta doften av popcorn”

Hur ser tankarna inför våren ut?

I vår är det danskt tema, berättar Mats. Danskarna gör bra film och de tre valda filmerna tar upp ämnen som inte alltid är så enkla. Om vårens filmkvällar öppnar upp för samtal runt dessa teman får vi se. Vi har haft en träff och då såg vi filmen ”Italienska för nybörjare”. Höstens tema är däremot inte bestämt och jag tar gärna emot åsikter och förslag, hälsar Mats.

Text: Olivia Elveborg