Roder - en kurs om livet

Funderar du ibland på hur ditt liv blev som det blev? Kan du få en känsla av att inte duga? Och skulle du vilja dela tankar med andra om rädslor och längtan. I vinter erbjuds kursen Roder i Andreaskyrkan.

Conny och asa smallRoder är en kurs om livet. Här erbjuds hjälp att hålla rätt kurs. Roder har under flera år genomförts i en av Andreaskyrkans ”systerkyrkor” här i Stockholm, i Kyrkan vid Brommaplan, som också är en del av Equmeniakyrkan.

Den 10 februari inbjuds till en första träff om Roder i Andreaskyrkan. Hela kursen rymmer sex tillfällen och kommer att genomföras varannan torsdag.

Åsa Lindström och Conny Björkvall är två medlemmar i Andreaskyrkan som deltagit i utbildningsträffar kring Roder tillsammans med våra pastorer Mats Carlsson och Elisabet Ravelojaona. De kommer att finnas med som resurser under kursen.

- Jag tror att det kan finnas ett behov av möjligheten att samtala kring den här typen av frågor, inte minst nu
efter att vi varit så isolerade under coronapandemin. Så jag är glad att vi kan erbjuda en sådan här kurs, säger Åsa.

- Jag är nyfiken på det här upplägget, det ska bli intressant att se hur intresset kommer att vara, säger Conny.

Både Åsa och Conny uttrycker sig lite prövande inför Roder. De har deltagit i fyra utbildningsträffar, två fysiska och två digitala, men riktigt hur det kommer att bli att delta vet de inte. Kursen kräver en del av deltagarna, konstaterar de. Det handlar om att dela erfarenheter av det egna livet.

- Det blir ett helt nytt upplägg för mig, men jag vill gärna testa mina gränser, säger Conny.

Logga Roder med text 2 smallKursen Roder har skapats inom Kyrkan vid Bromma-plan, av Bertil Forsberg som under många år lett ledarskapskurser inom näringslivet. Därifrån växte insikten att dessa kurser ofta handlade om ”konsten att leva”. Som medlem i Kyrkan vid Brommaplan utarbetade han ett upplägg som kunde passa för vem som helst.

- Det var en aha-upplevelse för mig att inse att det vi människor brottas med mest också är kärnbegreppen i kristen tro, berättade Forsberg i en intervju i tidningen Sändaren nyligen.

Åsa tänker sig att en naturlig fortsättning från kursen Roder kan vara Alpha, som ibland brukar beskrivas som en grundkurs i kristen tro.

- Jag tror att Roder kan vara intressant för människor som kanske inte känner sig så hemma i kyrkans gudstjänster, men som vill samtala om livsfrågor, säger hon.

En kurskväll i Roder tar tre timmar i anspråk och innehåller olika moment. Den börjar alltid med att man äter en soppa tillsammans. Sedan följer en guidad meditation, en kort föredragning kring ett visst tema, egen reflektion och samtal i mindre grupper. Kvällen avslutas med den så kallade Sinnesrobönen.

En grundtanke är att deltagarna ska känna sig trygga att dela sina tankar och livserfarenheter. Öppenhet är ett viktigt ledord för Roder. Gruppen leds av en samtalsledare.

Conny ser just nu inte framför sig att han själv kommer fungera som samtalsledare.

- Men kan jag bidra på något sätt så gör jag gärna det, säger han.

Inte bara Andreaskyrkan kommer att inbjuda till Roder den närmaste tiden. Det sker parallellt i åtta församlingar inom Equmeniakyrkans Region Stockholm. Stuvstakyrkan, Högdalskyrkan och Ekensbergskyrkan är några av dem.

Text: Magnus Stenberg
Foto: Karin Egerhag