Vision som ger möjligheter

Vad tänker du om visionen "Inre resa - yttre mod", som församlingens styrelse arbetat fram?
Vi ställde frågan till några medlemmar som läst igenom målen och strategierna. Läs vilka tankar och associationer de fick.

AnnSofi_litenAnn-Sofi Eldehage kommer att tänka på en almanacka som hon en gång hade. På den stod det: "Vad gör vi på jorden för himmelens skull?" Hon menar att visionen väcker tankar av det slaget.
- Hur tron ska uttryckas är olika för olika personer, det gäller att hitta sin roll i sammanhanget, säger hon
- Gemenskap betyder för mig att vara igenkänd och känna ett stöd från andra. Kyrkan är en form för denna gemenskap, men det är vi människor som skapar innehållet.
Av de fyra fokusområdena är det musiken och lovsångens roll i gudstjänsten som ligger Ann-Sofi närmast om hjärtat.

Vad krävs för att förverkliga visionen?
- Varför inte utlysa en böne- och samtalsvecka? Vi träffas kring olika teman i visionen och samtalar med varandra. Det är gemenskap.
- Det är också så tankarna i visionen kan växa fram i vars och ens hjärta. Något sådant behövs för att flera ska känna sig engagerade i visionen, att bara läsa den är lite tungt. Visionen är en möjlighet, låt oss göra något av den.

 

Conny_litenConny Björkvall tycker att det är bra att visionen finns nedskriven på ett vardagligt språk. Han tycker att visionen tydligt pekar ut områden styrelsen vill kraftsamla kring.
- Hur man ska göra för att förverkliga den behöver växa fram i kommande dialoger, säger Conny Björkvall.
- Med nutidens tidspress och framgångsideal tror jag att många söker "något annat". Jag är glad att visionen har "den inre resan" i centrum. Att då både få och kunna bjuda in till nya sätt att mötas och dela erfarenheter känns spännande. Vi kan till exempel redan i dag via hemsidan lyssna till och reflektera över predikan under hela veckan.

Vad krävs för att förverkliga visionen?
- Vårt resursstarka kollegium ser jag som en del av strategin. Det enskilda engagemanget kan växa fram när man själv deltar och upptäcker visionens innebörd för det vardagliga livet. Att finna de praktiska formerna för detta blir en viktig uppgift.

 

Karin_litenKarin Kjellberg tycker att visionen väcker positiva tankar och idéer.
- Man blir nyfiken på möjligheten att vi skulle kunna bli mera utåtriktade. Att ha församlingen och dess vision som en bas för insatser som vi alla kan göra i andra sammanhang, till exempel i föreningar och på våra arbetsplatser, säger hon och fortsätter:
- Jag tror visionen kan förlösa ny energi om vi låter den vara ett stöd för var och en att handla efter egen tanke och känsla och inte låter den bli alltför detaljstyrande.
Karin menar även att det gäller att se det stora i det lilla. I ansvarsgrupperna fördjupar vi gemenskapen genom att arbeta tillsammans.
- Ansvarsgruppernas roll i visionen kanske jag saknar.

Vad krävs för att förverkliga visionen?
- Vi behöver nog några träffar för samtal och delgivning av tankar och idéer. Jag tror att vi skulle kunna hjälpa varandra att se alla möjligheter som visionen inrymmer. Sedan är det vars och ens personliga engagemang, som kommer inifrån, som styr handlingarna.

Text och foto
Stefan Agurén