Notiser

är rubriken för 2017 års temaveckor. Veckor som innehåller både tid för att reflektera kring vad som gör oss rädda, i världen och i våra liv och vad som ger en grund att stå på och ger oss trygghet. Gudstjänster, föreläsningar, musik och samtal får rymmas i detta tema. Vi inleder veckorna med en retreat lördag den 14 oktober och avslutar med gudstjänst i globala veckan den 26 november. Däremellan kommer vi bl. a. att få möta Elin Lundell från Kristna Fredsrörelsen i gudstjänsten 22 oktober och i ett samtal efter gudstjänsten. Vi får lyssna till Tina Bergholm och Fredrik Albertsson i en musikgudstjänst med temat ”Trygg kan jag vandra” den 19 november.

Ny gemenskap, Svenska kyrkans församlingar på Södermalm och Söderhöjdskyrkan har startat Kafé i gemenskap - Söder i Söderhöjdskyrkans lokaler på Blecktornsgränd 13. Och vi i
Andreaskyrkan finns med i denna samverkan. Varje vardag 9-12 serveras frukost, två mackor, juice, fil och te är gratis, kaffe kostar 5 kronor. Kaféet får bidrag också av Stockholms stad som vill vara med och skapa fler mötesplatser för människor i utanförskap. Robert Ivansson är kaféansvarig och Magnus Helmner är verksamhetsansvarig men det behövs också volontärer.

Anmäl dig till Katarina Alexandersson 0708 67 13 14 om du vill vara med som volontär. Vi kan också bidra med bröd, kaffe, frukt och pengar till tidningsprenumerationer till kaféet och framförallt med vår närvaro om vi har möjlighet till det, ta en fika och dela gemenskapen. Varje dag är det en samling kl 10.30 med sång, musik, någon tanke och bönen Fader Vår.

I mitt arbete som universitetspastor på Södertörns Högskola handlar arbetet just nu mycket om att knyta kontakter och att göra sig synlig på högskolan. Under introduktionsdagarna har jag funnits med bland personalgrupper och elevkårens föreningar, för att presentera vårt arbete, tillsammans med min svenskkyrkliga kollega Baldur Baldursson som arbetar i Flemingsbergs församling.
I dagarna startar nätverket Systerskap och religionsdialog, som möts en gång i månaden. Senare under terminen hoppas jag kunna starta verksamhet i samarbete med olika föreningar på elevkåren. Just nu pågår det samtal kring detta.

Vill du följa arbetet på högskolorna i Stockholm är du välkommen att titta in på vår hemsida www.universitetskyrkanstockholm.se eller vår Facebooksida. På hemsidan finns en blogg under fliken ”Just nu” där det som är på gång presenteras. Ta gärna med Universitetskyrkans arbete, studenterna och skolornas personal i dina förböner. Det är en miljö där vår framtid formas.

Elisabet Ravelojaona