Notiser

Under höstens träffar samlas vi kring våra sinnen. Vi ser varandra och talar om vad det innebär att se och att bli sedd för den vi är. Vi lyssnar till varandras berättelser om bön och funderar på om och hur vi i så fall kan höra Gud. Vi får smaka på Gud och samtala om nattvarden, som är livets fest. Vi luktar för att undersöka hur och var vi kan upptäcka Gud.

Och vi får känna med våra händer. Jesus rörde vid människor och vi får fundera över hur vi kan möta varandra på ett bra sätt. För en kan det vara självklart och lätt att kramas, andra vill inte ha samma närhet. Hur hittar vi varandra? I slutet av terminen kommer vi att öva för att vara med på Andreaskyrkans Adentskonsert, med ett Luciatåg. Titta i kalendariet för att se när vi möts!

Vid årsskiftet slutar Katarina Alexandersson sin tjänst som pastor och föreståndare i Andreaskyrkan, efter 15 års tjänst. I anslutning till gudstjänsten den 3 december, som är den 1:a Advent, får vi alla möjlighet att minnas och tacka för de år hon varit hos oss. Varmt Välkomna!

Ny gemenskap, Svenska kyrkans församlingar på Södermalm och Söderhöjdskyrkan har startat Kafé i gemenskap - Söder i Söderhöjdskyrkans lokaler på Blecktornsgränd 13. Och vi i
Andreaskyrkan finns med i denna samverkan. Varje vardag 9-12 serveras frukost, två mackor, juice, fil och te är gratis, kaffe kostar 5 kronor. Kaféet får bidrag också av Stockholms stad som vill vara med och skapa fler mötesplatser för människor i utanförskap. Robert Ivansson är kaféansvarig och Magnus Helmner är verksamhetsansvarig men det behövs också volontärer.

Anmäl dig till Katarina Alexandersson 0708 67 13 14 om du vill vara med som volontär. Vi kan också bidra med bröd, kaffe, frukt och pengar till tidningsprenumerationer till kaféet och framförallt med vår närvaro om vi har möjlighet till det, ta en fika och dela gemenskapen. Varje dag är det en samling kl 10.30 med sång, musik, någon tanke och bönen Fader Vår.

I mitt arbete som universitetspastor på Södertörns Högskola handlar arbetet just nu mycket om att knyta kontakter och att göra sig synlig på högskolan. Under introduktionsdagarna har jag funnits med bland personalgrupper och elevkårens föreningar, för att presentera vårt arbete, tillsammans med min svenskkyrkliga kollega Baldur Baldursson som arbetar i Flemingsbergs församling.
I dagarna startar nätverket Systerskap och religionsdialog, som möts en gång i månaden. Senare under terminen hoppas jag kunna starta verksamhet i samarbete med olika föreningar på elevkåren. Just nu pågår det samtal kring detta.

Vill du följa arbetet på högskolorna i Stockholm är du välkommen att titta in på vår hemsida www.universitetskyrkanstockholm.se eller vår Facebooksida. På hemsidan finns en blogg under fliken ”Just nu” där det som är på gång presenteras. Ta gärna med Universitetskyrkans arbete, studenterna och skolornas personal i dina förböner. Det är en miljö där vår framtid formas.

Elisabet Ravelojaona