Kalendarium

Augusti

2 onsdag

Sommaronsdag.
Besök på Rosendals trädgårdar.
Samling kl. 12.00 utanför Slussens tunnelbanestation, Södermalmstorg.
Vid regn ses vi i Andreaskyrkan kl. 13.00

1-6 augusti

Prideveckan i Stockholm.
Pastor Elisabet Ravelojaona finns på plats i Prideområdet.

6 söndag

11.00 Andreasmässa. Se och bli sedd.
Elisabet Ravelojaona.
Tina Bergholm, orgel och piano.
Ingrid Lindhe, sång. 


18.00 Kärlekens mässa i Storkyrkan.

13 söndag

11.00 Gudstjänst.
Arne Fritzson, predikan.
Birgitta Furuhagen, gudstjänstledning.
Åsa Lindström, flöjt.
Carl Henrik Caldaras, sång, piano och orgel.

16 onsdag

Sommaronsdag.
Besök i Tyska kyrkan.
Samling 12.00 utanför Slussens
tunnelbanestation, Södermalmstog.
Vi fikar eller äter lunch kl. 12.45 på Café Mäster Olof, Svartmansg. 6, Gamla Stan och kl. 14.00 är vi välkomna till Tyska kyrkan där Mikael Hertzsch berättar om kyrkan och församlingen.

20 söndag

11.00 Gudstjänst. Andens gåvor.
Elisabet Ravelojaona.
Eva Hermansson, piano.
Ingrid M. Lindhe, sång.

27 söndag

11.00 Gudstjänst.
Katarina Alexandersson.
Tina Bergholm orgel och piano.
Karin Egerhag, fiol.
Vid kyrkfikat avtackas Marita Josefsson.

29 tisdag

18.00 Rastplats Söder bjuder in till Stillhetens mässa.

September

3 söndag

11.00 Höstupptakt och samlings-gudstjänst.
Elisabet Ravelojaona.
Katarina Alexandersson.
Con Spirito, Tina Bergholm.
Kompis startar.

10 söndag

11.00 Bön- och lovsångsgudstjänst.
Musiker, sånggrupp samt gudstjänst-ledare och förebedjare.
Kompis.

12 tisdag

Rastplats Söder bjuder in till
18.00 Stillhetens mässa
19.00 Temakväll Samtal om Gud
Peter Örn samtalar med Larsåke W Persson, pastor och psykoterapeut, utifrån hans nyutkomna biografi
Mina Steg.

13 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Sångens kraft.
Sångaren Anders Andersson sjunger och berättar om Einar Ekberg.

17 söndag

11.00 Gudstjänst.
Katarina Alexandersson.
David Berjlund, sång.
Tina Bergholm, orgel.
Kompis.

24 söndag

11.00 Gudstjänst.
Mikael Nellborn, piano.
Erik Palmberg, trumpet.
Kompis.

27 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Vid en gata på Söder.
Glimtar och varma minnen från
Andreaskyrkan.
Suzanne Molin, tidigare församlingsföreståndare i Andreaskyrkan.

Oktober

1 söndag

16.00 Et in terra pax.
Jazzmässa av Michael Strand med kören Michael Strands kör, Jönköping och Con Spirito. Kompis.