Kalendarium

Januari

7 söndag

15.00 Gudstjänst med Trettondedagsspel.
Gröt och dans kring granen.
Elisabet Ravelojaona, Eva Jonsson,
Tina Bergholm tillsammans med barn och ungdomar. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

 

14 söndag

11.00 Gudstjänst med nattvard.
Livets källa.
Elisabet Ravelojaona, Lars Åberg. Sofia Gospel under ledning av Dan Arvefjord. Välkomnande av Lars Åberg.

Träff för barnfamiljer efter gudstjänsten, för ett samtal om verksamheten för åldersgruppen 0-9 år.

 

17 onsdag

13.00 Onsdagsträff. 27 år som pastor.
Pastor Lars Åberg.

 

21 söndag

11.00 Gudstjänst. Jesus skapar tro.
Elisabet Ravelojaona. Åsa Lindström, gudstjänstledare. Mikael Nellbom, piano. Tina Bergholm, orgel.

 

12.30 Lunchkonsert.
Invigning av ny flygel.
Pianokonsert med Mikael Nellbom och Ludvig Jynnesjö. Fri entré, men gärna en gåva till musikverksamheten. Se notis

 

25 torsdag

18.30 Inspirationskväll för sångsugna. Se notis sid 10.

 

28 söndag

11.00 Gudstjänst. Nåd och tjänst.
Lars Åberg. Gunnel L von Malmborg, gudstjänstledare.
Benjamin Åberg, orgel.

 

31 onsdag

13.00  Onsdagsträff.
Om Gud som tröstande närvaro.  Författaren Peter Örn.

Februari

4 söndag

11.00 Gudstjänst med nattvard.
Uppenbarelsens ljus.
Elisabet Ravelojaona, Con Spirito under ledning av Tina Bergholm.
Ljuständning för barn som fötts, döpts och välsignats under året.
Församlingsmöte.

 

10 lördag

10.00 – 16.00 Retreatdag. Se notis

 

11 söndag

11.00 Gudstjänst. Kärlekens väg.
Lars Åberg. Gunnel L von Malmborg, gudstjänstledare.
Eva Svedberg Engström, sång.
Karin Kjellberg, piano.

 

14 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Från Missionsskola till Högskola.
Rektorn för Teologiska Högskolan Owe Kennerberg.

 

17.30 Fika

18.00 Askonsdagsandakt. Bön och fasta.
Elisabet Ravelojaona, Lars Åberg.

17 lördag

9.30 – 17.00 Barnkördag. Se notis

17.00 Öppen konsert.

 

18 söndag

11.00 Gudstjänst. Prövningens stund.
Elisabet Ravelojaona tillsammans med diakonkandidaterna Anna Ardin och Christina Rosén.
Tina Bergholm, piano och orgel. Åsa Lindström, flöjt.
Insamling till Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildningar.

 

25 söndag

11.00 Gudstjänst. Den kämpande tron.
Lars Åberg. Karin Kjellberg, piano.
Karin Egerhag, fiol.

 

28 onsdag

13.00 Onsdagträff.
Mikrofinans - ett finansiellt verktyg ut ur fattigdom eller en dyrköpt skuldfälla.
Fösamlingsmedlem Kristina Herngren f.d. styrelsemedlen i Oikocredit Internationell.

Mars

4 söndag

11.00 Gudstjänst med nattvard.
Kampen mot ondskan.
Lars Åberg. Eva Hermansson, piano.
Ingrid M Lindhe, sång.

 

11 söndag

10.00 Årsmöte
11.00 Gudstjänst. Livets bröd.
Elisabet Ravelojaona, Lars Åberg,
Tina Bergholm, musik.
12.00 Kyrklunch
12.30 Årsmöte

 

14 onsdag

13.00 Onsdagsträff.

 

17 lördag

18.30 Vi pratar politik.
Magnus Stenberg, Elisabet Ravelojaona m. fl. Se notis sid 11.

 

18 söndag

11.00 Gudstjänst. Guds mäktiga verk.
Lars Åberg. Diakonala utskottet.
Tina Bergholm, musik.

 

25 söndag

11.00 Gudstjänst. Vägen till korset.
Elisabet Ravelojaona.
Josefin Söderqvist, sång.

 

28 onsdag

13.00 Onsdagsträff.