Onsdagsträff

Obs! Vårens samlingar är inställda från den 25 mars och framåt p g a Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Andreaskyrkans onsdagsträffar är en mötesplats för dig som har möjlighet att komma till kyrkan på dagtid. Onsdagsträffen vill skapa och stärka gemenskap samt ge kunskap och intressanta inblickar inom olika områden. Programmet varierar och kan innehålla föredrag, sång eller samtal kring en bibeltext.

Samlingarna börjar 13.00, med gemenskap kring kaffebordet, och avslutas ca kl.14.45.

Varje vår anordnas en vårresa som avslutar vårterminens samlingar.
Anvarig för onsdagsträffen är Gunnel Laveson von Malmborg.

Program våren 2020

Onsdag 15 januari
En andlig Golfström som ger Norden liv.
Om väckelsearvet från Dwight Moody och Frank Mangs.
Harry Månsus, teolog och författare.

Onsdag 29 januari
Från förvisningsort till drömläge.
Kenneth Blomqvist och Conny Björkvall berättar om och kring Danvikstulls hospital.

Onsdag 12 februari
Tur och retur från Andreaskyrkan till jordens yttersta gräns med Equmeniakyrkan internationella mission.
Karin Åkesson, missionsinspiratör Equmeniakyrkan.

Onsdag 26 februari
Kända och bortglömda pärlor ur vår andliga visskatt.
Per Svensson, sångare.

Onsdag 11 mars
Under regnbågsflaggan.
David Berjlund talar och samtalar med oss om HBTQ.

Onsdag 25 mars
Att vara jordens salt på 2000-talet.
Elisabet Sandlund, författare och ledarskribent på Dagen, delar sina tankar om vår tid.

Onsdag 8 april
Tankar i stilla veckan.
Elisabet Ravelojaona, Karin Egerhag, Gunnel L v Malmborg.

Onsdag 22 april
Alsike kloster, fristad för flyktingar och systrar.
Syster Karin, Alsike kloster.

Onsdag 6 maj
Lycklig när dagen är min.
Sånger om vår och Guds närvaro i livet och världen.
Börge Ring, trubadur.

Onsdag 20 maj 
Vårutflykt.