Onsdagsträff

Andreaskyrkans onsdagsträffar är en mötesplats för dig som har möjlighet att komma till kyrkan på dagtid. Onsdagsträffen vill skapa och stärka gemenskap samt ge kunskap och intressanta inblickar inom olika områden. Programmet varierar och kan innehålla föredrag, sång eller samtal kring en bibeltext.

Samlingarna börjar 13.00, med gemenskap kring kaffebordet, och avslutas ca kl.14.45.

Varje vår anordnas en vårresa som avslutar vårterminens samlingar.
Anvarig för onsdagsträffen är Gunnel Laveson von Malmborg.

Program hösten 2021

1 september
Löftena kunna ej svika
Pastor Mats Carlsson och församlingsmusiker Tina Bergholm.

15 september
I syndakatalogens skugga - Bönhusminnen från 50- talet
Skildras av författaren Eric Björklund.

29 september
Att vara jordens salt på 2000-talet
Elisabet Sandlund, författare och ledarskribent på tidningen Dagen, delar sina tankar om vår tid.

13 oktober
Alsike kloster - fristad för flyktingar och systrar
Syster Karin, Alsike kloster.

27 oktober
Ord, dikt och ton i allhelgonatid
Elisabet Ravelojaona och Karin Egerhag.

10 november
Mårten Gås och andra skånska traditioner
Gunnel Laveson von Malmborg berättar och sjunger.

24 november
Människor som förändrar världen
Bo Forsberg, f. d. direktor för Diakonia.

8 december
Julfest