Nära centrum

Nära centrum, för studenter och unga vuxna.

Obs! Vårens program är inställda från den 19 mars och framåt p g a Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Välkommen till Nära centrum, en mötesplats för studenter och unga vuxna i Stockholm. 
Vi startar med soppa 18.00. 18.30 inleds kvällens tema av en inbjuden talare som blandar föresläsning med utrymme för samtal vid borden.
20.00 firar vi nattvard i kyrksalen, där det också ges gott om utrymme för sång och bön.

Program våren 2020

23 januari
Dela tro.
Carin Dernulf, Generalsekreterare för ungdomsorganisationen Equmenia.

20 februari
Kan vem som helst vara ledare?
Chris McGee, samordnare för arbetet med Unga vuxna i Equmeniakyrkan.

19 mars
När individualismen möter Gud.
Petra Carlsson, teolog, docent och lektor på Enskilda Högskolan Stockholm.

23 april
Kyrkans roll när samhället förändras.
Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan, debattör och politiskt aktiv.

Ett samarbete mellan Equmenia region Stockholm, Universitetskyrkan och Bilda.
Kvällsmaten kostar 40 kr.

Vi hoppas att detta ska bli en mötesplats för dig som redan bor i Stockholm och du som är ny i stan.
En plats för både dig som har en tydlig tro och du som är nyfiken på vad kristen tro innebär.

Så här uttrycker några av deltagarna:

- Det bästa är att få vara och diskutera utan filter. Behovet av omformuleringar för att bli förstådd eller för att helt enkelt anpassa till kontexten behövs inte i samma utsträckning när samtalet förs mellan personer i liknande livssituationer. Mötesplatsen har inte krävt någon motprestation från mig, vilket gör att känslan ”kom som du är” blir större och bekräftad. Jag får komma som jag är och när min röst inte bär så blir den buren av ett helt hav av röster i lovsång. 

- Unga vuxna är för mig en betydande verksamhet, där jag får dela tankar om tro och mycket annat med andra unga i Stockholm, både i diskussion och under andakt. Det är fint att få ha en sån gemenskap i vardagen! 

- Nära Centrum, eller Studenter i Stockholm som det hette förut, är en väldigt bra mötesplats med ett bra koncept. Det har än så länge varit intressanta och relevanta teman som ofta fått en att tänka till och reflektera över sitt liv, prioriteringar och/eller värderingar. Nära Centrum fungerar också bra som ett lågtröskelsammanhang i kyrkan, vilket jag tycker är bra. Alltså ett forum dit det är lätt att ta med mindre vana kyrkobesökare.