Välkommen till Rastplats Söder

Stillhetens mässa firas i kyrksalen varje tisdag kl. 18.
3 september - 17 december 2019

Arrangör: Rastplats Söder