Onsdagsträff

Andreaskyrkans onsdagsträffar är en mötesplats för dig som har möjlighet att komma till kyrkan på dagtid. Onsdagsträffen vill skapa och stärka gemenskap samt ge kunskap och intressanta inblickar inom olika områden. Programmet varierar och kan innehålla föredrag, sång eller samtal kring en bibeltext.

Samlingarna börjar 13.00, med gemenskap kring kaffebordet, och avslutas ca kl.14.45.

Varje vår anordnas en vårresa som avslutar vårterminens samlingar.
Anvarig för onsdagsträffen är Gunnel Laveson von Malmborg.

Program våren 2019

16 januari
Du vet väl om att du är värdefull.

Sånger av Ingemar Olsson och andra nyare andliga sånger med Per Svensson.

30 januari 
7 dagars vandring till Santiago de Campostella -- och 70 år som pilgrim på jorden.
Författaren och pastorn Lars Åke W Persson.
Lars Ake Foto Magnus Aronson 0609 preview
Foto: Magnus Aronson

13 februari
Mänskliga rättigheter 70 år, hur mår 70-åringen idag?
1948 antog FN Allmänna förklaringen om Mänskliga rättigheter.
Tidigare gen.sekr. för Amnesty Int. Anita Klum.
Anita Klum

27 februari
900 finska år på 40 minuter.
Författaren och historikern Eric Björklund.

13 mars
Ikonen -- Ett fönster mot himlen.
Om ortodoxa kyrkans bilder med ikonmålaren Gunnel L v Malmborg.
Gunnel

27 mars
Kyrkan på de förtrycktas sida.
Diakon Anna Ardin.
Anna Ardin

10 april
Maskinsång och läsarsång.
Vibeke Olsson Falk, författare, arbetade tidigare som baptistpastor.
För sina böcker om Bricken har Vibeke fått flera litterära priser.

24 april
Ecuador – landet mitt på ekvatorn.
Möten med Pactokyrkan, Amazonas och Galapagos.
Pastor Mats Carlsson.

8 maj
En salig blandning -- minnen och musik.
Ulla Drossel cello, Gunilla Malmberg violin, Unni Eriksdotter piano.