Onsdagsträff

Andreaskyrkans onsdagsträffar är en mötesplats för dig som har möjlighet att komma till kyrkan på dagtid. Onsdagsträffen vill skapa och stärka gemenskap samt ge kunskap och intressanta inblickar inom olika områden. Programmet varierar och kan innehålla föredrag, sång eller samtal kring en bibeltext.

Samlingarna börjar 13.00, med gemenskap kring kaffebordet, och avslutas ca kl.14.45.

Varje vår anordnas en vårresa som avslutar vårterminens samlingar.
Anvarig för onsdagsträffen är Gunnel Laveson von Malmborg.

 

Program Hösten 2018                                                                                                                                                     

 

12 september
Sjung en ny sång!

Brukssånger med församlingsmusiker Tina Bergholm.

 

26 september
När livet vänder
Pastor Sten-Gunnar Hedin, f.d. församlingsföreståndare i 
Filadelfiakyrkan Stockholm. Insamling till handikappcenter i Burundi.

 

10 oktober
Vi möter vår nya församlingsföreståndare Mats Carlsson.

 

24 oktober
Vad händer i förorten?
Cai Berger, tidigare pastor i Tenstakyrkan. 

 

7 november
Min livsresa från Iran till Sverige
Annahita Parsan, präst i Hammarby kyrka.

 

21 november
Besök från EQ kvinna

EQ kvinna är ett nätverk för kvinnor i Equmeniakyrkan.
Annika Ahlefelt, journalist och styrelseledamot i EQ kvinna, 
berättar om dess verksamhet.

 

5 december
Julfest
Julbord och program.