Barnmusik2

Hösten 2021 inbjuder vi till sångsamling en gång i månaden för åldrarna 4-5 år, där även yngre är välkomna med sina föräldrar, eller annan medföljare. Vi ses på gudstjänsttid 11-11.45 då vi sjunger, får ta del av en bibelberättelse och avrundar med en enkel ljuständning. Efteråt blir det förstås fika.

Vi möts: 29 aug, 26 sep och 24 okt.
Ledare är Annika L Gustafson och Ingrid M Lindhe.