Barnmusik2

Till hösten fortsätter de uppskattade sångsamlingarna för barn, en gång per månad, med ledarna Annika L Gustafson och Ingrid M Lindhe. Samlingarna riktar sig till barn runt 4-5 år och yngre barn med deras föräldrar, eller annan vuxen. Vi ses på gudstjänsttid 11-11.45 då vi sjunger, får ta del av en Bibelberättelse och avrundar med en enkel ljuständning. Efteråt blir det förstås fika och kyrkkorv. Nya datum publiceras i augusti.