Bryt ensamhetens mur

11 år med Bryt ensamhetens mur

Verksamheten Bryt ensamhetens mur upphörde med sin verksamhet vid årsskiftet 2010/2011. Frivilligbesökarna har övergått till bla Viljans frivilligcentral på Magnus Ladulåsgatan.

Svårigheten att få långsiktig finansiering från fonder och stiftelser samt en omläggning av Andreaskyrkans diakonala verksamhet är de huvudsakliga orsakerna till att Andreaskyrkan tog beslutet att lägga ner Bryt ensamhetens mur.