Februari

2 söndag

Vi bryter brödet och tänder ljus.
11.00 Gudstjänst med och för alla åldrar. Nattvard.
Elisabet Ravelojaona, Alpha Blad, Tina Bergholm. Kören Con Spirito.

6 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.30 Tala film - Tala Liv.
Vi ser filmen The danish girl.
Fri entré.

7 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll.

9 söndag

Nåd och tjänst. Apg 6:1-8
11.00 Musikgudstjänst.
I dina händer.
Mats Carlsson. Tina Bergholm, sopran. Fredrik Albertsson, organist.
Församlingsmöte.

12 onsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Tur och retur från Andreaskyrkan till jordens yttersta gräns med Equmeniakyrkans internationella mission.
Karin Åkesson, missionsinspiratör Equmeniakyrkan.

14.30 Bibelsamtal.
17.30 Soppa.
18.00 Församlingskväll. Regnbågsnyckeln. Karin Kjellberg och David Berjlund.

13 torsdag

11.30 Lunchbön.

14 fredag

16.00 Andreasfreda’

16 söndag

Det levande ordet. Apg 14:1-7
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Gunnel Laveson von Malmborg. Erik Palmberg, trumpet. Mikael Nellborn, piano.
Samtal vid kyrkfikat: Hur firar vi gudstjänst? Samtal utifrån Equmeniakyrkans nya handbok.

18.00 Open Gospel med gospelkören Sounding Joy.
Delgivning Mats Carlsson.

20 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.00 Nära centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna.
20.00 Nattvard.

21 fredag

18.30 Ung kväll.

23 söndag

Kärlekens väg.
11.00 Gudstjänst.
Elisabet Ravelojaona. Åsa Lindström, flöjt.
Karin Egerhag, fiol. Karin Kjellberg, piano.

26 onsdag Askonsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Kända och bortglömda pärlor ur vår andliga visskatt.
Per Svensson, sångare.

14.30 Bibelsamtal.

18.00 Askonsdagsmässa i andaktsrummet.
Mats Carlsson.

27 torsdag

11.30 Lunchbön.