Januari

23 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.00 Nära centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna.
Gäst: Carin Dernulf, equmenias generalsekreterare.
20.00 Nattvard.

24 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll.

25 lördag

9.30 - 13.00 Församlingsdag utifrån processmetoden Regnbågsnyckeln,
tillsammans med Cissi Glittvik och Anna-Karin Caspersson, från EKHO Göteborg.
Vi bjuder på fika.

26 söndag

Jesus skapar tro.
11.00 Gudstjänst.
Karin Andelius.
Åsa Lindström, flöjt.
Eva Hermansson, piano.

29 onsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Från förvisningsort till drömläge.
Åke Blomqvist och Conny Björkvall berättar om och kring Danvikstulls hospital.

14.30 Bibelsamtal.

30 torsdag
11.30 Lunchbön.

31 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Dansgrupp.