November

2 lördag

Helgonen.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Ljuständning, tacksägelse.
Mats Carlsson. Lena Jonhäll, klarinett. Tina Bergholm, orgel, piano.

3 söndag

Vårt evighetshopp. Natt ska bli dag.
16.00 Musikgudstjänst.
Kören Con Spirito under ledning av Tina Bergholm.
Karin Egerhag, dikter, Christina Zvejnieks, bild, och Unni Eriksdotter, musik.
Elisabet Ravelojaona.
Servering från kl 15.

6 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Den längsta resan är resan inåt.
Mystik och politik hos Dag Hammarskjöld.
Pastor Mats Carlsson.

14.30 Bibelsamtal.
Till jordens yttersta gräns.
Vi läser Apg 5.

7 torsdag

11.30 Lunchbön.

12.00 Lunchkonsert.
Ensemble ur Arméns musikkår.

18.30 Tala film - Tala liv.
Vi ser filmen Martha Marcy May Marlene.

8 fredag

16.00 Andreafreda´

18.30 Ung kväll.

10 söndag

Gud, använd mig! Apg 11:19-30
11.00 Gudstjänst med och för alla åldrar.
Karin Andelius, Alpha Blad, Mats Carlsson, Tina Bergholm.
Församlingsmöte.

14 torsdag

11.30 Lunchbön.

12.00 Lunchkonsert.
Ensemble ur Arméns musikkår.

18.30 Alphakurs.
Hur kan jag stå emot det onda?

15 fredag

16.00 Andreasfreda´

16 lördag

10 - 16 SKAPAdag i samarbete med Universitetskyrkan.
Pers Karin Skogar, uttryckande konstterapeut, och Elisabet Ravelojaona.
Från 16 år och uppåt.

17 söndag

Vaksamhet och väntan.
11.00 Gudstjänst.
Olle Jonasson, Åsa Lindström.
Eva Svedberg Engström, sång.
Karin Kjellberg, piano.

18.00 Open Gospel.
Kom och sjung gospel med Gospelkören Sounding Joy.
Kyrkfika.

20 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Att ge plats för nästa generation i kyrkan.
Magnus Sternegård, biträdande generalsekreterare för Equmenia.

14.30 Bibelsamtal.
Till jordens yttersta gräns.
Vi läser Apg 6.

21 torsdag

11.30 Lunchbön.

12.00 Lunchkonsert. Novemberljus.
Eva Svedberg Engström, sång. Karin Kjellberg, piano. Jonas Bergholm, fiol.

18.00 Nära centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna.
Henric Götefeldt - jämställdhet.
20.00 Nattvard.

22 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

24 söndag

Han är inte långt borta. Apg 17:22-31
11.00 Gudstjänst.
Elisabet Ravelojaona, Mats Carlsson.
Lovsångsgrupp under ledning av Maria Hajto.

28 torsdag

11.30 Lunchbön.

12.00 Lunchkonsert.
Ensemble ur Arméns musikkår.

18.30 Alphakurs.
Helar Gud idag?
29 fredag
16.00 Andreafreda´