ssk

Välkomna till Kompis i Andreaskyrkan!

För barn i åldern fyra år och uppåt.
Barn under fyra år är välkommen i vuxens sällskap.

Vi träffas på söndagar 11.00 i Andreaskyrkan, 
enligt terminsschemat nedan.
Vi inleder tillsammans i gudstjänsten
för att sedan gå en trappa ner. 
Där vi sjunger, lär oss berättelser ur Bibeln,
samtalar, leker och har en enkel andakt.

Vi kallar det Kompis eftersom vi vill förmedla en grundläggande kristen värdering om medmänsklighet,
men också skapa gemenskap med andra barn i liknande åldrar.
Att helt enkelt få vara kompisar i Andreaskyrkan.

Kontakt:
Elisabet Ravelojaona, pastor.
elisabet.ravelojaona(a)andreaskyrkan.se
070-758 55 61


Våren 2017
Alla samlingar startar kl. 11.00.

15 januari
På flykt
Julevangeliet och vår tid.

22 januari
Det stormar
Jesus i stormen. Om trygghet i rädslan.

29 januari
Mod att vara den jag är.
David möter Goljat.

5 februari
Symeon och Hanna
Gudstjänst med och för alla åldrar
på Kyndelsmässodagen. Vi tänder
ljus för barnen som fötts under året. 

12 februari
Mod att välja.
Två systrar, Marta och Maria.

19 februari
Vi bygger ett torn.
Språk och kommunikation.

12 mars
Årshögtid och Kompisdag
De vuxna konfererar, vi skapar ett äventyr!

19 mars
Våga gå!
Jesus går på vattnet. Vågar vi testa gränser?

26 mars
Var inte rädd!
Maria möter en ängel. Änglar och trygghet.

2 april
Mod att säga förlåt.
Sackaios möter Jesus.

23 april
Lås upp!
Jesus möter lärjungarna efter påsken.

30 april
När jag kom bort.
Vem letar efter mig? Jesus som herde.

7 maj
Vägen
Gudstjänst för och med alla åldrar.
Efter gudstjänsten blir det Kompisfest.