Andreaskyrkan vill vara en kyrka, öppen för mötet mellan Gud och människor och människor emellan. Vår önskan är att ge utrymme för en resonerande tro, präglad av den värme och generositet som kännetecknar Jesus.


Andreaskyrkan vill vara en plats för andrum, en mötesplats där gudstjänsten och livssamtalen står i centrum. Vi värnar om en öppen inbjudan till det som sker i kyrkan, vi vill kännetecknas av mångfald och delaktighet.

Församlingen är en av Equmeniakyrkans (tidigare Svenska Missionskyrkans) äldsta, men med en verksamhet anpassad efter människors behov i Storstockholm på 2010-talet.
Musik, diakoni och barn- och ungdomsverksamhet är olika delar i församlingens verksamhet.

Församlingen har en kör som leds av vår församlingsmusiker, vi har många ideella musiker och musikens plats i gudstjänsten är viktig. Vårt diakonala arbete omfattar träffar för äldre och ett samarbete med Ny Gemenskap och flera församlingar på Södermalm i ett café (beläget i Söderhöjdskyrkan) som serverar gratis frukost för människor som lever i utanförskap och utsatthet. Barn och ungdomar är viktiga i församlingens arbete.


Vår söndagsskola, Kompis, träffas på söndagar under gudstjänsttid. På fredagar finns en fritidsklubb, Andreasfredag, för barn och ungdomar från årskurs 4. Vissa fredagar träffas en samtalsgrupp för ungdomar från årskurs 9 och äldre.

Vi hyr ut våra lokaler till många externa grupper vilket gör att många kommer till vår kyrka. Det finns t ex nästan en kör varje dag i kyrkan, flera AA grupper och företag som har sina kurser här. En del stående grupper har egna nycklar. Se mer under rubriken Uthyrning.

Befattning

Uthyrningsansvarig

Befattningens omfattning och placering inom församlingens organisation

Tjänsten som uthyrningsansvarig är en deltidstjänst som omfattar 50% på årsbasis. Du förväntas arbeta mer under terminerna och sedan ha ”sommar- och jullov”. Uthyrningsansvarige är direkt underställd församlingens styrelse men Församlingsföreståndaren har arbetsansvaret. Kollektivavtal mellan Vision Ekumeniska och Arbetsgivaralliansen, Trosamfund och Ekumeniska Organisationer (TEO) gäller.

Huvuduppgifter

  • I samråd med församlingens styrelse och Församlingsföreståndaren leda, utveckla, organisera och utvärdera församlingens uthyrningsverksamhet enligt gällande församlingsstadgar och verksamhetsplan.
  • I tjänsten ingår ett visst arbetsledningsansvar.
  • Företräda församlingens teologi och vision.

Ansvar och befogenheter

Som uthyrningsansvarig ansvarar du för bokningar, fakturering & fakturaadministration, service till våra gäster och översyn av lokalerna i samband med uthyrning. Du sköter om inköp som behövs till förbokad servering. Du ansvarar för att säkerställa bemanning vid uthyrning, vilket vid behov sker med både ideella och timanställda.

I övrigt delta i övriga arbetsuppgifter inom kollegiet, bistå styrelsen med enklare ekonomiadministration (t ex in- och utbetalningar) och liknande arbetsuppgifter.

Ansökan

Din ansökan med CV skickar du till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 31 mars 2017.

Vidare upplysningar lämnas av församlingsföreståndare Katarina Alexandersson, tfn 08-640 67 88, 0708-67 13 14