Temat för Kompis under hösten har varit PÅ FLYKT. Vi håller på olika sätt på och bygger en modell av en stad som gör att människor PÅ FLYKT känner sig välkomna till KOMPIS City och vill bo i den.
Vi började med en blank pappskiva, sen pratade vi om vad som behövdes i KOMPIS City och bestämde hur vi ville göra den. Därefter gjorde vi grunden för staden och började klippa och måla olika hus.

Steg 1a

Här har de första husen, träden och några bussar kommit på plats.

Bygga pa

Med 10+ barn var entusiasmen stor, kreativiteten väldigt hög och den blommade ut i många riktningar. Vi fick bl. a. tak på höghusen, skaffade belysning (ljuset) och byggde en kyrka. Den eleganta byggnaden längst fram i svart, blått och guld är en fiskaffär, det ser väl alla med litet barnasinne kvar?

lilla marken

Gruppen för de mindre barnen ville också bygga en KOMPIS-stad. De började med ståltråd och papier-maché och målade sedan sjöar och gräs. I mitten en vulkan!

gungor

Barnen i KOMPIS stora grupp fortsatte med gungor på lekplatsen...

vägmärken

De gjorde också övergångsställen och trafikskyltar.

Bygga vidare hallplats

Vi byggde ett par busshållplatser som skydd ifall det skulle regna.

Bygga vidare manniskor

Det måste ju finnas människor i staden också...
Och några hade väldigt fina kläder.

 

Virtual KOMPIS City

De äldre barnen fick i uppdrag att bygga staden med hjälp av programmet Minecraft

unga entrepenorerUPPDRAG

till .........................................................................

Du får nu i uppdrag att i Minecraft bygga en egen stadsdel i vår stad Virtual KOMPIS City!
För att kunna göra det får du alla befogenheter som regional stadsplanerare och byggnads- och exploateringsanvarig att bestämma i denna din egen stadsdel som du skall bygga. Du får själv ge stadsdelen ett namn.
Din stadsdel skall bidra till att vi når målet för Virtual KOMPIS City: en ny fräsch stad som är särskild välkomnande för de människor som är på flykt och som kommit och håller på att komma till vårt land. Självklart skall den kännas bra för dem som redan bor i andra städer att flytta till också.
Det betyder att du i den här staden skall försöka undvika att bygga sådant som påminner om de krig och den förföljelse som dessa människor flytt från. Vill du veta mer om hur det kan vara att leva så kan du gå in http://motallaodds.org och spela ett onlinespel från UNHCR. - FN:s flyktingorgan.
Försök att istället bygga sådant som gör barn glada:
• lekparker
• skateboardbanor
• simbassänger och äventyrsbad
• nöjesparker, typ Gröna Lund eller Liseberg
• idrottsplatser
• slalombackar

Text och bild: Conny Björkvall