14 oktober - 26 november
Temaveckor i Andreaskyrkan.
Var inte rädda.

Fredag 20 oktober
15.30-18.00 Andreasfreda´
En fritidsklubb för åk 4 och uppåt.
För mer info, se Andreasfreda´

Söndag 22 oktober
11.00 Gudstjänst för fred.
Hur bemöter vi det onda med det goda i vår tid 
och vad innebär det att vända andra kinden till?
Elisabet Ravelojaona och Elin Lundell, ickevåldsutbildare från
Kristna Fredsrörelsen, leder gudstjänsten och predikar tillsammans. 
Josefin Söderqvist, sång. Isabelle Ravelojaona, dans.
Kasper Wieslander, orgel.
Kyrkfika.

Efter gudstjänsten berättar Elin Lundell om sin resa
till de Västsahariska flyktinglägren i Algeriet och det 
motståndsarbete som bedrivs med ickevåld.

Onsdag 25 oktober
13.00 Onsdagsträff
Ibland är vi rädda - om änglar.
Pastor Katarina Alexandersson.
Servering.

Mer i Kalendariet  

 

19 e. trefaldighet

Tema: Trons kraft

Evangelietext: Mark 2:1-12

Episteltext: Hebr 11:29-33

GT-text: Josua 2:1-15

Stillhetens mässa

firas varje tisdag kl. 18.00 i Andreaskyrkan

Arrangör är Rastplats Söder

Läs mer i arkivet

Fler inspelningar i MP3-arkivet!

Följ oss gärna på:
facebookFacebook 
instagramInstagram