Uncategorised

Affisch flygelinvigning

Efter gudstjänsten 21 januari, kl. 12.30, bjuder vi in till lunch-
konsert med pianisterna Mikael Nellborn och Ludvig Jynnesjö.
Kom och lyssna till förstklassig pianomusik på vår nyinköpta Steinwayflygel!

Affisch korstart

Retreat Tid att vara

Endagsretreat i Andreaskyrkan

Lördag 10 februari 10.00 - 16.00

Pris inklusive lunch: 80 kr. studerande och arbetssökande.
150 kr. övriga.

För anmälan och/eller frågor, kontakta retreatledare:
Pastor Elisabet Ravelojaona 070 - 758 55 61, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Pastor Anna Berndes 08 - 857 503 02, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälan senast: 5 februari

Möjlighet finns till friskvårdsmassage.
300 kr. för 25 min. och 400 kr. för 50 min.
Om du önskar massage, ange det vid anmälan, samt hur lång tid.
Platserna är begränsade.

Retreaten sker i samarbete med Universitetskyrkan.

Barnkordag Andreaskyrkan

Anmälan och mer info: Barnkördag i Andreaskyrkan

Rastplats Söder
bjuder in till Stillhetens mässa varje tisdag med start den 17 januari.

andreassalen1

andreassalen2

Fungerar utmärkt för konferens där man vid olika tillfällen samtalar i smågrupper. Går även att möblera i s.k. biosittning. Perfekt för lite större serveringar.

Antal platser: 60

Heldagspris: 2 500 kr, för ytterligare prisinformation se här.

 

 

 

 

 Andreaskyrkan är en kristen kyrka på Södermalm i Stockholm. Vi erbjuder rum för möten
mellan Gud och människor, men också möten mellan oss människor.
Med dina frågor och din längtan efter tro och gemenskap hoppas vi också få möta dig.

Vi vill utifrån vårt samhälle idag vara lyhörda för det budskap Jesus hade när han mötte människor.
Vi menar att en viktig förutsättning för detta är det öppna samtalet,
där olika tolkningar och tankesätt kan rymmas och som ger plats för prövande och ifrågasättande.

 

Bibel


Även en liten tro är viktig!

Jesus uppmuntrade människor att våga tro. Han använde bilden av ett senapskorn,
det minsta av alla frön, som kan gro, börja växa och med tiden bli ett stort och livskraftigt träd.
Att tro är därför inte ett sätt att få svar på alla frågor, utan att växa i tillit till Gud.

Söndag efter söndag firar vi gudstjänst i Andreaskyrkan för att finna näring till tro och tillit.
Sångens och musikens glädje, ljuständningen vid förbönen, predikans olika former,
dopet och nattvarden samt allt annat i gudstjänsten vill hjälpa oss att växa.

Till gudstjänsten är alla välkomna, liksom till all annan verksamhet i Andreaskyrkan.

 

Gudstjänst med kören


Varför tro tillsammans med andra?

I Nya Testamentet liknas kyrkan vid en mänsklig kropp där alla kroppsdelar är beroende av varandra.
Kristen tro är inte privat utan växer och blommar i gemenskap med andra människor.
Därför inbjuder Andreaskyrkan alla som vill växa i tro till ett medlemskap i församlingen.
Att vara medlem innebär att visa omsorg om varandra, mötas i samtal
men också en möjlighet att arbeta med händerna. Medlemmarna delar det praktiska
och ekonomiska ansvaret för kyrkan, vilket kan betyda alltifrån städning
till styrelseuppdrag och gudstjänstmedverkan.

Vi är angelägna om att ett medlemskap i Andreaskyrkan också får präglas av integritet.
Möjligheten skall finnas att under perioder få vila från allt engagemang.

Andreaskyrkan vill vara en gemenskap där man får bära, men också bli buren.

 

Vi vill bry oss!

Gud är kärlekAndreaskyrkan tillhör Equmeniakyrkan (en sammanslagning av Svenska Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan) 
och är en del av den svenska frikyrkorörelsen
som växte fram under andra hälften av 1800-talet.
Vi är därmed del av den första demokratiska rörelsen i Sverige
som betonade alla människors lika värde. Demokrati och jämlikhet
är fortfarande ideal som uppmuntrar till engagemang i samhälle och politik.

Ordet mission betyder uppdrag eller sändning
vilket för oss är kopplat till respekt och medmänsklighet.
Att dela vår kristna tro med andra människor innebär att ta hänsyn
till människors hela livssituation. Vi vill göra detta i Sverige,
t ex genom Andreaskyrkans sociala verksamhet eller olika lokala krisgruper,
men också globalt genom Equmeniakyrkans internationella arbete
där vi samarbetar med systerkyrkor i bland annat Kongo och Indien.
Rättvisa och mänsklig värdighet vill vi kämpa för
både på hemmaplan och i andra delar av världen.

Vi delar också Equmeniakyrkans strävan att skapa enhet mellan alla kristna.
I den världsvida kyrkan finns det möjlighet till möten som skapar vänskap
och bryter ner fördomar och gränser.
Andreaskyrkan på Södermalm i Stockholm vill vara en av dessa mötesplatser.

 

3 e. trettondedagen

Tema: Jesus skapar tro

Evangelietext: Matt 8:5-13

Episteltext: Rom 1:16-17

GT-text: 1 Kung 8:41-43

Stillhetens mässa

firas varje tisdag kl. 18.00 i Andreaskyrkan

Arrangör är Rastplats Söder

Läs mer i arkivet

Fler inspelningar i MP3-arkivet!

Följ oss gärna på:
facebookFacebook 
instagramInstagram